Všeobecné podmínky přepravy

Všeobecné podmínky přepravy - Autodoprava Radim Hasenkopf

 

1. Časové propozice:

Uvedené časy příjezdů se mohou lišit v závislosti na aktuální dopravní situaci po trase či z jiných, např. technických důvodů a důvodů způsobených vyšší mocí, provozovatel dopravy proto nemůže i přes maximální snahu tyto časy garantovat a nenese proto odpovědnost za případná zdržení. Provozovatel dopravy z výše uvedených důvodů nemůže být vůči cestujícím a objednatelům dopravy odpovědný za případné následné komplikace, které by z důvodů zdržení v průběhu dopravy cestujícím a objednatelům dopravy mohly vyvstat. V případě, že z důvodu nenadálé dopravní situace či jiného důvodu dojde ke zdržení v časech odjezdů, budou o této skutečnosti cestující provozovatelem dopravy informováni. Pro případ potřeby informovat cestující o aktuální situaci předá objednatel dopravci aktuální a funkční kontakt na cestující (mobilní telefonní číslo, na kterém je možno cestující zastihnout). Cestující jsou povinni se dostavit na odjezdové místo uvedené v objednávce v čase minimálně 15 minut před stanoveným odjezdem. Za účelem upřesnění a lokalizace autobusu přistaveného na frekventované a méně přehledné odjezdové místo využije dopravce kontaktu na cestující (viz mobilní spojení uvedené výše) a upřesní cestujícím pozici autobusu.

 

2. Průběh přepravy:

Po příjezdu autobusu, popřípadě před nástupem do autobusu cestující vyčkají na pokyny řidičů či zástupce dopravce, který cestujícím upřesní nástup do konkrétního autobusu. Cestující dle pokynů řidičů, případně dle zástupce dopravce neprodleně naloží svá zavazadla, nastoupí a usednou dle prezentovaného zasedacího pořádku. Dopravce bude zohledňovat požadavky cestujících na usazení v autobusu, vyhrazuje si však právo usadit cestující dle možností a aktuálních provozních potřeb. Při příjezdu do výstupního místa cestující neprodleně vystoupí a převezme si svá zavazadla. V průběhu dopravy cestující sedí na sedadle, pohyb po autobusu není dovolen, v nutných případech (např. za účelem využití toalety) je pohyb cestujícího po autobuse možný na jeho vlastní riziko. V průběhu dopravy a přestávek cestující respektují pokyny řidičů. V průběhu dopravy jsou realizovány zdravotní a občerstvovací přestávky (každé 3-4,5 hodiny, většinou na odpočívadlech a čerp. stanicích s možností použití toalet). V průběhu přestávek je možné u řidičů zakoupit občerstvení dle nabídky, v případě přítomnosti stevarda(ky) po celou dobu jízdy. Toaleta v autobusu (pokud je k dispozici) je určena výhradně k použití jen v nejnutnějším případě, cestující berou na vědomí charakter příležitostného – nouzového použití toalety v autobusu. Řidiči budou dle svých možností vycházet cestujícím maximálně vstříc při realizaci přestávek a v nutných případech budou respektovat požadavek na provedení zdravotní zastávky.

 

3. Rozvozy a svozy:

Rozvozy a svozy od a k autobusu budou v případě potřeby realizovány minibusy či osobními vozy s ohledem na možnosti a dostupnost dopravy autokarem.

 

4. Objednání a úhrada dopravy:

Objednávku dopravy provede objednatel za sebe nebo i za další osoby prostřednictvím objednávkového formuláře prezentovaného na www.autodopravahasenkopf.cz nebo telefonicky. V případě objednávky prostřednictvím formuláře potvrdí dopravce objednateli jeho objednávku e-mailem a zašle mu potřebné informace a pokyny k úhradě, v tomto momentě se objednávka stává oboustranně závaznou jak pro objednatele, tak pro dopravce, dopravce se zavazuje realizovat dopravu pro objednatele a objednatel se zavazuje za dopravu dle pokynů dopravce zaplatit. V případě telefonické objednávky zašle dopravce objednateli informace k dopravě a pokyny k úhradě prostřednictvím e-mailu nebo v listinné podobě prostřednictvím České pošty, čímž dopravce objednateli dopravu potvrdí, přičemž požádá objednatele o potvrzení přijetí informace k dopravě a úhradě a potvrzení souhlasu se “Všeobecnými podmínkami autobusové dopravy ” prostřednictvím e-mailu nebo v listinné formě prostřednictvím České pošty, v momentě doručení potvrzení objednatele dopravci se telefonická objednávka stává oboustranně závaznou jak pro objednatele, tak pro dopravce, dopravce se zavazuje realizovat dopravu pro objednatele a objednatel se zavazuje za dopravu dle pokynů dopravce zaplatit. Dopravce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci dopravy pro objednatele, který za dopravu do termínu požadovaného odjezdu nezaplatil. Ani odmítnutí dopravce realizovat dopravu v tomto případě nezprošťuje objednatele závazku zaplatit dopravci za objednanou dopravu. Při předpokládané změně plánovaných výdajů (např.: výrazná změna devizového kurzu apod.) si dopravce vyhrazuje právo na změnu ceny. Tuto skutečnost oznámí objednavateli nejpozději 2 týdny před zahájením cesty. Nesouhlasí-li objednatel s tímto navýšením, informuje o tom poskytovatele dopravy nejdéle 1 týden před odjezdem a případná zaplacená platba mu bude vrácena v plné výši.

 

5. Storno podmínky:

V případě storna ze strany objednatele vrací dopravce objednateli zaplacenou částku sníženou o storno poplatek, který se neuplatňuje v případě, že objednatel provede storno objednávky písemně do týdne před odjezdem. V případě storna objednávky dopravy ze strany objednatele zaplatí objednatel dopravci storno poplatek  z ceny stornované objednávky, pokud bude toto storno provedeno písemně od 144 hodin do 96 hodin a to ve  výši 25% z ceny stornované objednávky, pokud bude storno provedeno písemně od 96 hodin do 48 hodin před realizací dopravy činí poplatek 50% z ceny stornované objednávky. Při stornu objednávky 48 hodin a méně před realizací dopravy činí storno poplatek 100% ceny stornované dopravy. Změna v osobě cestujícího je možná, v tomto případě provede dopravce změnu cestující osoby bezplatně. Vyúčtování a vrácení celé či částečné úhrady snížené o storno poplatek provede dopravce bankovním převodem na bankovní účet klienta. Storno účtujeme pouze ve výjimečných případech, ale vyhrazujeme si právo jej účtovat.    

 

6. Přeprava zavazadel:

Z důvodu dodržování povolené provozní hmotnosti autobusů a s ohledem na limitovaný objem zavazadlových prostorů, je nutné, aby cestující respektovali stanovené limity pro přepravu zavazadel: 1 kufr nebo 1 sportovní taška na oblečení a věci osobní potřeby o hmotnosti do 12 kg, 1 taška s jídlem o hmotnosti do 7 kg a 1 malé příruční zavazadlo do autobusu o hmotnosti do 2 kg na 1 dospělou osobu. Přeprava zavazadel nad uvedené limity je možná pouze po předchozím objednání a potvrzení ze strany provozovatele dopravy. Zavazadla musí být označena štítkem se jménem klienta a místem pobytu. Zavazadla, která nelze přepravovat: plynové nebo kyslíkové bomby, domácí zvířata a zavazadla překračující celní limity (kartóny cigaret, piva nebo jiného alkoholu, zbraně, omamné nebo chemické látky podléhající zvláštním vývozním a přepravním předpisům). 

 

Všeobecné podmínky přepravy ke stažení zde

Aktuality

 • Přejeme Vám šťastné prožití Vánočních svátků

  24.12.2023

     Img_6193

  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024!
  Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru, s jakou využíváte naše služby. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.
  Přejeme Vám šťastné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2024.

 • Nový vzhled stránek

  12.4.2023

  Modernizovali jsme naše internetové stránky. Nyní by mimo jiné mělo být bezproblémové zobrazení na mobilních zařízeních a snažší vyplnění objednávky přepravy.

 • Nová posila vozového parku

  15.3.2023

  Img_6684

  Rozšířili jsme vozový park o zájezdový autobus s kapacitou 61 míst + průvodce. Emisní norma V.  

Napište nám

Kontaktujte nás